WALCZĄ O OKĘCIE

Niespełna miesiąc temu, 21 kwietnia, wpłynęło do klubu RKS Okęcie pismo o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wygaśnięcia prawa użytkowania terenów miejskich na rzecz Robotniczego Klubu Sportowego Okęcie. Postępowanie dotyczy terenów znajdujących się w zarządzie klubu, a zlokalizowanych przy ul. Radarowej. 

Klub RKS Okęcie powstał ponad 90 lat temu, w maju 1929 roku. Wtedy to grupa pracowników warszawskich zakładów „Skoda” przy wsparciu zakładu postanowiła założyć przy firmie klub sportowy. Klub, który w swoich celach miał działania kulturalne przyjął nazwę Klub Kulturalno-Sportowy SKODA. Kiedy w 1936 roku Zakłady Skoda przekształcono w PZL - Wytwórnię Silników Lotniczych, nastąpiła zmiana nazwy klubu na Klub Kulturalno-Sportowy Okęcie. W 1932 roku w klubie Okęcie stworzono pierwszą w Warszawie drużyna piłkarska młodzików. Nawet w czasie okupacji niemieckiej klub prowadził zajęcia i rozgrywki. 

W 1936 roku Polskie Zakłady Skoda zostały przekształcone w PZL - Wytwórnię Silników Lotniczych w Warszawie na Okęciu. 28 marca tegoż roku, walne zebranie zmieniło nazwę klubu na Klub Kulturalno-Sportowy Okęcie. Inicjatorami założenia klubu byli piłkarze, jednak w początkowych latach jego istnienia, czołową sekcją „Okęcia” byli bokserzy, należący wówczas do najpoważniejszych kandydatów do zdobycia tytułu drużynowego mistrza Polski. Prężnie działały też sekcje kolarska, motocyklowa, sportów wodnych, strzelecka, koszykówki oraz tenisa stołowego. Przełomem było też przyznanie klubowi w 1963 roku nowego obiektu przy ul. Radarowej. 

W 1990 roku, po przemianach ustrojowych w kraju, na mocy decyzji administracyjnej klub stał się dysponentem zajmowanego terenu. Decyzja ta przekazywała teren Okęciu na działalność sportową, jednocześnie zastrzegając ograniczenia w wynajmie komercyjnym części terenów. W latach późniejszym najmy stanowiły dużą część dochodów klubu. Bezterminową umowę podnajmu klub zawierał umowy m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, później Urzędem Dozoru Technicznego . Umowy ta były niezgodna z decyzją przekazania terenów. Obecnie na terenie klub dysponuje dwoma boiskami, budynkiem zaplecza gospodarczego i małą siłownią. Większa część działki wynajmowana jest komercyjnie inny podmiotom. Dziś prawie pięćiohektarowa działka jest cennym kąskiem. Szacunkowa wartość tego terenu wynosi ok. 500 mln złotych. 

– Z pisma urzędowego wynika jednak, że możemy wszystko stracić – mówi prezes klubu Stanisław Gajlewicz oraz dodaje – Nie chcemy, żeby klub RKS „Okęcie” z 90-letnią tradycją podzielił los Sarmaty, Marymontu, Gwardii i Skry. 

– Nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące odebrania klubowi „Okęcie” terenu wykorzystywanego na cele sportowe – zapewnia Rzecznik Urzędu Karolina Gałecka. Precyzuje, że postępowanie administracyjne dotyczy wyłącznie fragmentu terenu, który jest podnajmowany WORD-owi. 

– Przez 12 lat nikomu nie przeszkadzało, że podnajmujemy część terenu – ripostuje prezes Gajlewicz. 

Klub przygotował petycję do Prezydenta Warszawy, w której pisze: Apelujemy do Pana Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zatrzymanie procesu, zmierzającego do odebrania terenów RKS Okęcie Warszawa i tym samym upadku Klubu o 90-letniej tradycji!  

Petycję poparli m.in. piłkarze Marcin i Michał Żewłakow, Piotr Świerczewski i Jacek Bąk, aktor Piotr Zelt i redaktor Hirek Wrona. Do dziś udało się uzbierać pod petycją ponad 1600 podpisów. 

Z uwagą będziemy obserwować rozwój sytuacji. 

Tomasz Chodorski

13 maja 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Liczba odwiedzin: 140543