WIESŁAW WYSOCKI  HONOROWYM OBYWATELEM

Znany historyk, badacz najnowszej historii Polski znalazł się wśród laureatów Rady Warszawy. 

W tym roku zacne grono honorowych obywateli m. st. Warszawy powiększyło się o 5 osób z naszą pisarką-noblistką Olgą Tokarczuk na czele. Wśród nich znalazł się Wiesław Wysocki, historyk, pisarz, badacz naszych najnowszych dziejów, pedagog, także działacz społeczny. Jest absolwentem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim. 

Po studiach rozpoczął pracę naukową, która po kolejnych szczeblach kariery doprowadziła go w 2003 roku do tytułu profesora. Specjalizuje się w badaniach biograficznych słynnych postaci naszej najnowszej historii, historii wojskowości. 

Prace historyczne prof. Wysockiego, owocują biografiami książkowymi, m. in. tak znanych postaci jak: rotmistrz Witold Pilecki, marszałek Edward Rydz-Śmigły, ks. Ignacy Skorupka czy prymas Stefan Wyszyński. Oprócz pracy naukowej i pedagogicznej, jest członkiem wielu organizacji, stowarzyszeń naukowych i instytucji, m.in. Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, kierował pracami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

W latach 80. pracował w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność”, przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarności” w Łowiczu. 

Niezwykle bogata jest lista publikacji naukowych profesora Wysockiego, jak również lista odznaczeń i wyróżnień. Ukoronowaniem pracy naukowej było odznaczenie za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Wyróżnienie prof. Wiesława Wysockiego tytułem honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy zbiegło się z jubileuszem 70 rocznicy urodzin. Gratulujemy.

Franciszek Trynka

22 czerwca 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352856