Jakość Powietrza Warszawa

Tutaj znajdziesz informacje na temat jakości powietrza w czasie rzeczywistym w Warszawie. Prezentujemy obecne wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2. Raport zawiera również prognozy zanieczyszczenia dla Warszawy oraz dane historyczne. Nasze raporty są aktualizowane na bieżąco, co pozwala na ocenę bieżącego stanu i lepszą ochronę zdrowia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z interaktywnego raportu, zapraszamy do zapoznania się z danymi poniżej.


Stan Jakości Powietrza w Warszawie dzisiaj

Stan powietrza w Warszawie obecnie jest oceniany jako dobry. Wyniki z lokalnych stacji pomiarowych nie wykazują podwyższonych stężeń ozonu ani tlenku węgla, co świadczy o niskim zanieczyszczeniu i pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Smog Warszawa (15.04.2024) - zalecenia

Aktualnie w Warszawie jakość powietrza jest dziś dobra, co sprzyja wycieczkom rowerowym. To doskonały moment, by odkrywać miasto na dwóch kółkach. Ogranicz korzystanie z samochodu, by przyczynić się do utrzymania czystego powietrza. Ciesz się zdrowym stylem życia w harmonii z naturą.