21 NARESZCIE NA SWOIM

Po latach starań Teatr 21 otrzymał własną siedzibę: Centrum Sztuki Włączającej. 18 listopada 2022 to niezwykle ważna data dla środowiska ludzi niepełnosprawnych, dla osób z zespołem Downa. 

Punktualnie o godzinie 14-tej wszyscy przyszli użytkownicy Centrum, liczne grono niepełnosprawnych, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście wyszli przed budynek przy ulicy Skoczylasa 10/12, by dokonać oficjalnego otwarcia. W atmosferze ogólnej radości jeden z aktorów Teatru 21 dokonał przecięcia wstęgi i tym samym wieloletnie marzenie o własnej siedzibie stało się faktem. Uroczystość uczczono lampką szampana, a jedna z niepełnosprawnych zagrała na saksofonie „100 lat”. Wydarzenie to swoją obecnością zaszczyciła wiceprezydent Warszawy p. Renata Kaznowska, która życzyła Centrum wielu sukcesów u progu działalności w nowych, komfortowych warunkach. 
Niejednego zadziwia nazwa: Centrum Sztuki Włączającej. A dlaczego nie po prostu siedziba Teatru 21? Wyjaśnia to pokazany film specjalnie przygotowany na tę uroczystość, który komentowała Justyna Lipko-Konieczna, reżyser i współorganizator teatru. Będzie to bowiem w szerszym znaczeniu pierwsza instytucja, której celem jest profesjonalizacja działalności osób niepełnosprawnych, w przeszłości zawsze odrzucanych. Oprócz teatru znajdzie tu miejsce także działalność wydawnicza, badawcza, panele, warsztaty, sala prób i inne formy włączania niepełnosprawnych w normalny nurt życia kulturalnego. 
Historia Teatru 21, jak wspomina w filmie Justyna Sobczyk, uczestnicząca od początku w zajęciach z młodzieżą niepełnosprawną, sięga roku 2005. Wtedy to przy szkole „Dać szansę” na Mokotowie prowadziła zajęcia pozalekcyjne nazywane Teatroterapią. Nie godząc się na takie określenie zaproponowała wybór nowej nazwy. I tak, podczas jednej z pierwszych prób padło hasło Teatr 21, mające u podstaw genetyczne określenie numeru chromosomu odpowiedzialnego za tzw. zespół Downa. Jednakże, wobec braku swojej własnej siedziby, te początkowe kilkanaście lat działalności, to ciągła tułaczka. Poznaliśmy w filmie najważniejsze realizacje zespołu teatru oraz miejsca i instytucje, które umożliwiały mu działalność. Wraz z podziękowaniem za życzliwość na specjalnym slajdzie pokazano wszystkich dobroczyńców teatru. Wśród nich najważniejsi to Instytut Teatralny, Muzeum Polin i teatry – Baj, Guliwer, Dramatyczny, Powszechny, Żydowski, Studio i Nowy. Po tych doświadczeniach postanowiono skończyć z brakiem samodzielności i ciągłym uśmiechaniem się. Jedynym rozwiązaniem mogła być tylko własna siedziba. Po długich, blisko dwuletnich poszukiwaniach w różnych dzielnicach miasta, właśnie na Pradze, w pobliżu placu Hallera natrafiono na nieczynny lokal po dawnym sklepie wielobranżowym. Zdewastowany, wymagający remontu, ale spełniający wszystkie cele zaplanowane przez organizatorów.
Oprócz normalnej , codziennej działalności Teatr 21 podejmuje również owocną współpracę międzynarodową, z teatrami z innych krajów, odpowiednikami warszawskiego teatru. Uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach. Działalność teatru została już wielokrotnie zauważona i wysoko oceniana w rozmaitych konkursach, a wśród nagród ważnym wydarzeniem w 2021 roku było uzyskanie Paszportu Polityki oraz Grand Prix Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Jednym z najważniejszych wydarzeń z życia teatru był udział w proteście niepełnosprawnych, jaki odbył się na terenie Sejmu w 2018 roku, z którego pamiątką pozostają hasła na zachowanych pamiątkowych transparentach. Na motywach tego protestu powstał spektakl pt. „Rewolucja, której nie było”.

Na koniec, po prezentacji filmu poprosiłem p. Justynę Lipko-Konieczną o przedstawienie osób pracujących oraz występujących w teatrze. Wszyscy oni to ludzie dobrej woli, bezgranicznie oddani swoim podopiecznym: Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Marceli Sulecki, Jakub Drzewiecki. Robią wszystko. Reżyserują, pomagają, opiekują się. Ze sporego grona aktorów wymienię takie osoby jak: Barbara Lityńska, Magdalena Świątkowska, Cecylia Sobolewska, Grzegorz Brandt, Michał Pęszyński, Daniel Krajewski oraz, znany z występów w „Klanie”, Piotr Swend. Na ich ręce składamy życzenia, wielu sukcesów oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Franciszek Trynka

18 listopada 2022 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 727300