KALENDARIUM WARSZAWSKIE
1 lipca
Światowy Dzień Architektury
Dzień Sejmu Polskiego
Międzynarodowy Dzień Owoców
Dzień Spółdzielczości
Dzień Psa
WYDARZYŁO SIĘ PRZED LATY
1656 – po dwóch miesiącach walk na przedpolach Warszawy wojska koronne opanowały miasto. Stało się to możliwe m.in. dzięki temu, że 27 czerwca dotarły wreszcie działa oblężnicze ze Lwowa i Zamościa. Feldmarszałek Wittenberg, mający dotąd nadzieję dotrwać do nadejścia szwedzkich posiłków, został zmuszony do kapitulacji. 

1794 – ukazał się pierwszy numer dziennika Wydziału Instrukcji Rady Najwyższej Narodowej pod nazwą „Gazety Rządowej”. Na jego łamach oficjalnie były publikowane odezwy, manifesty i uniwersały naczelnika Tadeusza Kościuszki oraz powstańczego rządu. Łącznie do wrześnie 1794 roku ukazało się 88 numerów. Redaktorem naczelnym „Gazety” był Franciszek Ksawery Dmochowski. 

1825 – wydany został dekret carski pozwalający na utworzenie w Warszawie szkoły rabinów. Była to szkoła średnia dla młodzieży męskiej z rodzin żydowskich. Teoretycznie miała kształcić, jak jej nazwa wskazuje, rabinów, ale stała się kuźnią oświeconej elity żydowskiej Warszawy. Pierwszym dyrektorem był Antoni Eisenbaum pochowany na cmentarzu przy ulicy Okopowej. To na jego nagrobku obok tradycyjnego napisu hebrajskiego pojawił się, z inicjatywy jego byłych uczniów, pierwszy na tym cmentarzu napis w języku polskim. Szkoła działała przez 35 lat, do roku 1861. 

1831 – urodził się Wojciech Gerson, malarz, historyk sztuki, tłumacz. Absolwent warszawskiej ASP, w której potem był profesorem w Klasie Rysunkowej. Kontynuował studia w Petersburgu oraz Paryżu. Wykształcił wielu znakomitych malarzy i grafików, m.in. Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego czy Władysława Podkowińskiego. Był jednym z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, organizacji powołanej do życia w 1860 roku, a której misją było wspieranie sztuki polskiej. Przetłumaczył na język polski „Traktat o malarstwie” Leonarda da Vinci. Był twórcą obrazów historycznych. Część prac opublikował w formie litografii, np. „Widoki Warszawy” czy „Ubiory ludu polskiego”. 

1890 – w garsonierze przy ulicy Nowogrodzkiej 14 zginęła od kuli rewolwerowej Maria Wisnowska, aktorka warszawskich teatrów. Zabójcą był oficer gwardii carskiej Aleksander Barteniew, jej kochanek. Jak zeznał później podczas rozprawy sądowej, miało to być podwójne samobójstwo. Jednak zginęła tylko Maria. Barteniew stchórzył i zbiegł z miejsca zbrodni. Na kanwie tej tragedii powstało kilka dramatów, powieści, a także rosyjski film fabularny. Na jej grobie na Starych Powązkach stoi pomnik zrealizowany przez znakomitego rzeźbiarza Bolesława Syrewicza. 

1930 – na bazie części cywilnej Archiwum Wojskowego istniejącego od roku 1919, utworzone zostało Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Podstawowym celem powołania archiwum jest gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych powstałych od 1918. Chodzi przede wszystkim o dokumenty związane z działalnością wszelkiego rodzaju centralnych jednostek organizacyjnych. 

1965 – do rejestru zabytków został wpisany pod numerem 757 tzw. budynek PAST-y, pierwszy warszawski wieżowiec (51 metrów od fundamentów do szczytu) ukończony w 1908 roku dla szwedzkiego Towarzystwa Akcyjnego Telefonów „Cedergren”. W 1922 został przejęty przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną, od której powstała popularna nazwa budynku. W czasie powstania warszawskiego miejsce zaciętych walk zakończonych polskim zwycięstwem. Po wojnie odbudowany z częściowym tylko oddaniem dawnego stylu romanizującego. 

1983 – powstało Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Swoją siedzibę ma na terenie Łazienek Królewskich. Pierwsza stała ekspozycja została udostępniona publiczności w roku 1985 w Koszarach Kantonistów. Obecnie, to jest od 1 stycznia 2018 roku, muzeum, mieszczące się w Koszarach Kantonistów i Stajniach Kubickiego, jest oddziałem Muzeum Łazienki Królewskie. Jego zadaniem jest, jak czytamy na stronie internetowej Łazienek, popularyzacja „wiedzy związanej z narodową tradycją łowiectwa i jeździectwa, hodowlą koni na ziemiach polskich, a także tematyką przyrodniczą”. 

1992 – po latach budowy otwarto nowoczesny terminal 1 portu lotniczego Okęcie. Obecnie jest to stara część terminalu A. W latach 2012 – 2015 zostały na nim przeprowadzone pracy modernizujące, które pod względem architektonicznym i funkcjonalnym zintegrowały go z później wybudowanym terminalem 2. Niestety, w rezultacie tych zmian terminal całkowicie zmienił swój wygląd, który przez 20 lat był swoistą wizytówką Warszawy.  Dzisiejszy terminal jest taki sam jak setki innych portów lotniczych na świecie.
Kalendarium przygotował: Andrzej Papliński
SYRENKA DNIA
z okazji Dnia Spółdzielczości
"syrenka spółdzielców"
plac Wilsona
Fot. sabi.sabinachyla


Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Liczba odwiedzin: 40598