WARSZAWA ZBIERA DESZCZÓWKĘ

Niedawno ruszył warszawski program ochrony zasobów wody - jego celem jest zwiększenie zasobów wody w Warszawie. Program skierowany do jednostek miejskich, inwestorów prywatnych oraz mieszkańców obejmuje 6 filarów, na które składają się m.in. dotacje na budowę zbiorników retencyjnych i wodnych, ochronę i wzmocnienie takich obszarów, jak bagna, jeziora, torfowiska i tereny podmokłe, zdejmowanie powierzchni betonowych i asfaltowych na wybranych obszarach, co umożliwia tworzenie miejsc biologicznie czynnych oraz powoduje obniżenie o kilka stopni temperatury miasta. 

Do 31 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie na budowę zbiorników gromadzących deszczówkę. Dotacje obejmują budowę urządzeń retencyjno-rozsączających. Takim urządzeniem są np. skrzynki rozsączające, przy pomocy których można w bardzo efektywny sposób zarządzać zgromadzoną deszczówką. Skrzynki wkopane w ziemię przyjmują wodę, która następnie przesiąka z nich w otaczający grunt. Jak podaje Miasto, dotacje mogą objąć nawet 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 4.000 złotych dla osób fizycznych (także tych, które prowadzą działalność gospodarczą), a 10.000 złotych dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są pod linkami na stronie Urzędu Miasta.

Zabezpieczanie wód opadowych za pomocą różnego rodzaju systemów zapobiega ucieczce wody z miasta, a tym samym przyczynia się do łagodzenia niekorzystnych skutków zmian klimatu. Budowana przez Ratusz tzw. błękitna infrastruktura będzie m.in. odciążać bardzo często niewydolny system kanalizacji, który w momencie przepełnienia może generować zalania i podtopienia. Dodatkowo, więcej wody w mieście, to więcej roślin w mieście, a te jak wiadomo produkują niezbędny dla organizmów żywych tlen i oczyszczają środowisko z groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń. 

Magdalena Kuc 

16 czerwca 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 360043