NOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI

Powstanie pierwsze po prawej stronie Wisły, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Inwestycja zrealizowana zostanie w Wawrze. 

Obiekt ma powstać na działce pomiędzy ulicą Mrówczą a ulicą Patriotów. Będzie łączył w sobie kilka funkcji. Po pierwsze, będzie domem dziennego pobytu dla ok. 30 seniorów. Po drugie, w centrum zostanie zaprojektowana przestrzeń dla osób dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm. Zarówno osoby starsze, jak i niepełnosprawne będą mogły skorzystać w centrum z najróżniejszych aktywności, takich jak wspólne wycieczki, różnego rodzaju warsztaty nakierowane na rozwijanie zainteresowań i naukę samodzielnego życia. W budynku będzie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Po trzecie, w obiekcie będzie funkcjonował żłobek dla 150 dzieci w wieku od 1 do lat 3. 

Ideą placówki jest szeroko rozumiana otwartość. Obiekt ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem różnego rodzaju aktywności. Budynek zostanie wyposażony w odrębne pomieszczenie dedykowane lokalnym organizacjom pozarządowym, których zadaniem będzie wspieranie wszelkich inicjatyw mogących przyczynić się do poprawy życia okolicznych mieszkańców. Innymi słowy, centrum ma być elementem integracji lokalnej społeczności, a jego działania nakierowane na wzmacnianie aktywności osób starszych, niepełnosprawnych oraz grup międzypokoleniowych, integrujących wspólnotę sąsiedzką. 

Ze wstępnych szacunków wynika, że z domu dziennego pobytu oraz z placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych będzie korzystać powyżej 100 osób dziennie. Liczba ta może dojść do 250 w okresie, kiedy na terenie centrum będą organizowane różnego rodzaju imprezy. 

Obiekt ma być gotowy w 2023 roku, a szacunkowy koszt jego realizacji wyniesie 26 mln złotych. Na ostatnim posiedzeniu Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała przeznaczoną na projekt kwotę 100.000 złotych. Decyzje dotyczące kolejnych transz finansowych zapadać będą sukcesywnie podczas kolejnych posiedzeń. Projekt budynku zostanie wybrany w drodze konkursu architektonicznego. 

Jak podkreśliła w nadesłanym do nas komunikacie prasowym rzeczniczka wawerskiego ratusza, Aleksandra Słowińska, placówka będzie pierwszym tego typu obiektem po prawej stronie Wisły. 

Pierwsze, i jak na razie jedyne w stolicy, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej powstało w 2014 roku w oparciu o ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych na Nowolipiu, w ramach międzynarodowego projektu DAA (Design-led Innovations for Active Ageing – DAA), czyli Innowacji na Rzecz Aktywnego Starzenia się. W projekcie bierze udział 10 miast. Poza Warszawą są to, m.in. Helsinki, Berlin, Oslo i Barcelona. W warszawskiej placówce funkcjonuje, m.in. sala gimnastyczna, sala komputerowa, centrum wolontariatu (przeznaczone przede wszystkim dla osób starszych) oraz biuro karier dla seniora.
Magdalena Kuc

9 listopada 2020 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352814