NAGRODY PREZYDENTA DLA MŁODYCH 

Podczas pierwszej edycji konkursu Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy im. Tadeusza Mazowieckiego, kapituła konkursu na czele z Rafałem Trzaskowskim, uhonorowała młodych warszawiaków angażujących się w różnego rodzaju projekty mające na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku. 

„Wyznajemy zasadę, że nic o młodych bez młodych, dlatego od wielu lat systemowo działamy na rzecz młodych warszawiaków. Od 2016 roku realizujemy między innymi program »Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020«, który wyznaczył kierunki polityki młodzieżowej miasta. Obecnie, kontynuując założenia »Młodej Warszawy«, pracujemy nad polityką młodzieżową m.st. Warszawy, która będzie częścią strategii Warszawa2030”, powiedział prezydent. 

Przyznana została Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w wysokości 10 tys. złotych. 

W kategorii wiekowej od 15 do 19 lat laureatem został Dominik Kuc za działania na rzecz środowisk LGBTQ+ oraz za działalność w obszarze samorządności i partycypacji na terenie miasta. 

W kategorii wiekowej od 20 do 26 lat zwycięzcami zostali: Agnieszka Szeliga, Artur Werbel i Konrad Kozłowski za działalność w ramach Fundacji Akademia Młodych Głuchych, na rzecz osób Głuchych i Niedosłyszących, za odwagę w podejmowaniu trudnych i mało popularnych tematów, oraz za działania mające na celu zaktywizowanie wszystkich mieszkańców Warszawy. 

Przyznano również wyróżnienia w wysokości 2,5 tys. złotych. 

W kategorii wiekowej od 15 do 19 lat zwycięzcami zostali Anna Kaczmarska, Maurycy Marmaj, Franciszek Kryczek oraz Jan Dąbrowski za wyróżniającą się postawę w obliczu kryzysu klimatycznego oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczennic i uczniów na terenie swojej szkoły. Uhonorowany został także Marcin Ochmański za działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności, wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych, jak również za działalność w obszarze samorządności. 

W kategorii wiekowej od 20 do 26 lat laureatami zostali: Jakub Kocjan za działalność demokratyczną na rzecz funkcjonowania niezależnych sądów i działalność antyfaszystowską oraz Paweł Bącal za propagowanie wartości prodemokratycznych i proeuropejskich, a zwłaszcza za budowanie i wzmacnianie zaufania młodych do Unii Europejskiej. 

Wszystkim laureatom gratulujemy.
Magdalena Kuc

21 listopada 2020 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352942