WIELKI WYCIEK DANYCH OSOBOWYCH

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego doszło do gigantycznego wycieku danych osobowych. 

Ze względu na, jak to określiły władze uczelni, krytyczny błąd ludzki doszło do odtajnienia, m.in. imion, nazwisk, numerów PESEL, numerów telefonów, zdjęć, obywatelstwa części studentów, pracowników, współpracowników i absolwentów uczelni. Do zdarzenia doszło na portalu wydziału. 

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronach Uniwersytetu Warszawskiego czytamy, że awaria była wynikiem błędu osób zajmujących się konfigurowaniem nowego serwisu wydziału. W ukrytym katalogu portalu dostępne było repozytorium kodu źródłowego (repozytorium kodu to podstawowe narzędzie programisty umożliwiające wprowadzanie zmian w plikach i automatyczne przeprowadzanie update’ów), które zawierało również plik z danymi osobowymi poszkodowanych. Tkwił tam od 2017 roku. O sytuacji władze uczelni poinformowały Urząd Danych Osobowych oraz prokuraturę, zostały również podjęte działania zmierzające do naprawy i skonfigurowania systemu w sposób, który ma zapobiec w przyszłości tego typu zdarzeniom.

W oświadczeniu dziekana wydziału prof. Pawła Strzeleckiego czytamy, że nie można wykluczyć możliwości przechwycenia przez osobę niepożądaną rzeczonych danych osobowych, co może wiązać się z różnego rodzaju poważnymi problemami, takimi jak np. wyłudzenie kredytu w instytucjach pozabankowych na szkodę osoby, której sprawa dotyczy czy zawarcia umów cywilno-prawnych. 

Ponadto administrator systemu zwrócił uwagę na występowanie w repozytorium klucza dostępu, który umożliwia pozyskiwanie z bazy uczelnianej rozszerzonych danych dotyczących konkretnej osoby. Analiza ryzyka zdarzenia została oceniona jako wysoka. 

Z ważnych informacji nie wyciekły hasła pracowników, studentów, współpracowników i absolwentów. Numery dowodów osobistych nie były dostępne dla potencjalnego sprawcy.
Magdalena Kuc
Fot. Franciszek Trynka

24 listopada 2020 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352800