MARIA PIECHOTKOWA NIE ŻYJE

Zmarła Maria Piechotkowa, architektka Bielan. Miała 100 lat. Wraz z mężem zaprojektowała kilka stołecznych osiedli mieszkaniowych i funkcjonujących na ich terenie budynków użyteczności publicznej. Pracowała również przy odbudowie zniszczonej w czasie powstania archikatedry św. Jana. Z pasją, wraz z mężem, prowadziła badania nad architekturą polskich synagog. W 1957 ukazało się pierwsze wydanie cyklu o synagogach: „Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej". W 1999 kolejne: „Bramy Nieba. Bożnice murowane". W 2008 – "Krajobraz z menorą". 

Swoją przygodę z projektowaniem rozpoczęła na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie przyjechała po zdaniu w 1938 roku matury w Tarnowie. Naukę kontynuowała na tajnych kompletach w Krakowie, prace i projekty wysyłała do Warszawy. Raz w miesiącu kursowała pomiędzy tymi miastami. Po to, żeby związać koniec z końcem zatrudniła się na jednej z krakowskich budów w charakterze technika budowlanego. Mniej więcej w tym czasie poznała swojego przyszłego męża - Kazimierza Piechotkę, asystenta w Zakładzie Architektury Polskiej w Warszawie. Ślub wzięli w trakcie powstania warszawskiego. 

Państwo Piechotkowie przeżyli wojnę. Do historii przeszli, projektując Bielany. Osiedla Bielany I, II, III i IV są ich dziełem. Plany wykonywali już jako partnerzy w dwuosobowej spółce. Kazimierz Piechotka musiał rozstać się z Wydziałem Architektury, ze względu na przynależność do AK. Pracowali w bardzo trudnym dla architektury okresie. Brak materiałów, kiepsko wykwalifikowani pracownicy. Wymogi stawiane budownictwu wczesnych lat pięćdziesiątych nie ułatwiały sprawy. Miało być socrealistyczne i bezpiecznie na wypadek ataku ze strony wrogiego mocarstwa, jakim było USA. Należało wiec planować budowę, m.in. wentylowanych schronów oraz wieżyczek przeciwlotniczych. Dużym problemem było wpasowanie nowych osiedli do istniejącej na tym terenie zabudowy. Jednym z najciekawszych osiedli jest kompleks Bielany I stanowiący trzy zespoły budynków mieszkalnych z pełną niezbędną infrastrukturą, taką jak przedszkola, szkoły czy poczta. Pierwszy z zespołów powstał przy ulicach Kasprowicza i al. Zjednoczenia, drugi wraz ze szkołami przy ulicach Fontany i Żeromskiego, trzeci znajduje się w rejonie ulic: Skalbmierskiej, Oczapowskiego, mjr. Adolfa Pilcha „Doliny”, Schroegera i al. Reymonta. Osiedle Skalbmierska wraz z zaprojektowanym przez uznanych artystów plastyków placem zabaw (zaprojektowali go Hanna i Gabriel Rochowiczowie), stało się hitem stołecznej architektury, do tego stopnia, że odwiedzali je zagraniczni dziennikarze oraz oficjele tacy jak premier Józef Cyrankiewicz czy Władysław Gomułka. 

W 2006 roku zespół osiedli Bielany I, II, III został wpisany przez SARP na listę Dóbr Kultury Współczesnej. 

W 2016 roku, na budynku garażu od strony ul. Schroegera powstał mural poświęcony Piechotkom. Malowidło przedstawiające Marię i Kazimierza Piechotów  zostało odsłonięte 30 sierpnia, w rocznicę ślubu niezwykłej pary architektów. 
Magdalena Kuc
Fot. Maria Kamińska

29 listopada 2020 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 359987