100. URODZINY JANA PAWŁA II

100 lat temu, 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, przyszły kapłan, biskup, kardynał, papież, zaliczony w poczet świętych kościoła katolickiego, jednocześnie poeta, pisarz, pedagog, filozof, aktor niezawodowy. Urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch wojny, przerwa w studiach, praca jako robotnik fizyczny w fabryce Solvay, te doświadczenia skierowały go na drogę kapłańską, którą rozpoczął święceniami w 1946 r. po okresie nauki w tajnym seminarium, a w 1958 otrzymał sakrę biskupią. Ten okres 20 lat w działalności Karola Wojtyły do konklawe w październiku 1978 roku to trzy główne punkty na mapie Polski. Obowiązki kapłańskie, następnie zarządzanie diecezją to Kraków. Jako członek episkopatu Polski to częste wizyty w Warszawie. Trzecim miejscem, gdzie Karol Wojtyła dojeżdżał jako wykładowca akademicki to Lublin. Jako najmłodszy wiekiem biskup, szybko zyskał uznanie u prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jego początek pracy biskupiej zbiegł się w czasie z obradami II Soboru Watykańskiego, na które wyjeżdżali razem z prymasem. Okres pracy biskupiej, następnie obowiązki członka episkopatu Polski sprawiły, że Karol Wojtyła często odwiedzał Warszawę. Jego miejscem zakwaterowania przez ponad 20 lat był gościnny klasztor sióstr Urszulanek na ul. Wiślanej 2. Pamiątkowa tablica przypomina o tym, że stąd właśnie wyjechał na konklawe 3 października 1978 r. Wtedy nikt nie sądził, że na zawsze opuszcza Polskę, jako kardynał, a pozostanie w Rzymie jako nowo wybrany papież, który przyjmie imię Jan Paweł II. Po ponad 450 latach wybrano znowu papieża nie Włocha, jednocześnie pierwszego z Europy wschodniej. Warszawa w czasie pontyfikatu papieża Polaka za wyjątkiem jednej pielgrzymki w 1997 zawsze znajdowała się na trasie apostolskich podróży. Łącznie papież Jan Paweł II odbył 8 podróży po Polsce, każda od 8 do 12 dni. Ostatnia wizyta w 2002 roku ograniczała się wyłącznie do pobytu w Krakowie i konsekracji bazyliki w Łagiewnikach. 

Pierwsza wizyta papieska w Polsce miała miejsce jeszcze w epoce tow. Gierka od 2 czerwca 1979 r. Ta pielgrzymka, podczas której papież podróżował odkrytym Starem przystosowanym jako Papamobile, była festiwalem radości, długie powolne przejazdy w szpalerach tłumów witających na trasie. Niestety zamach 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra zakończył ten czas beztroski i zmusił do przejazdów z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Wizyta papieża rozpoczęła się od spotkania w Belwederze z towarzyszem Gierkiem, który niewiele ponad rok później zniknął z naszego życia publicznego. 

Tę pielgrzymkę w Warszawie wspominamy z pamiętnych słów kończących homilię podczas głównej mszy św. na placu Zwycięstwa, utrwalonych na płycie w pobliżu krzyża stojącego na miejscu papieskiego ołtarza: „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ, NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ, I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI!” 

Następny dzień rozpoczął się spotkaniem z młodzieżą przed kościołem św. Anny, po którym papież opuścił Warszawę i udał się do Częstochowy. 

Kolejny przyjazd do Polski, planowany był w 1982 roku, jednak ze względu na stan wojenny uległ on przesunięciu o rok. Tym razem spotkanie z papieżem odbyło się na błoniach nieistniejącego już stadionu X-lecia. Ołtarz papieski zbudowano na jego koronie. Szacuje się, że było to najliczniejsze zgromadzenie w Warszawie, na którym mogło być ponad milion uczestników. Wtedy również Jan Paweł II odwiedził na Miodowej kościół kapucynów, by złożyć hołd i pomodlić się w kaplicy Jana III Sobieskiego, było to bowiem przed zbliżającą się 300-ną rocznicą wiktorii wiedeńskiej. 

Papieska pielgrzymka w czerwcu 1987 roku odbywała się w napiętej atmosferze, częste strajki, zbliżał się upadek komuny. Było to po zabójstwie ks. Popiełuszki, władza była na cenzurowanym, ale jeszcze nie odpuszczała. W Warszawie odbyły się dwa spotkania z papieżem. Na początku pielgrzymki na placu Grzybowskim odbyło się rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego. Dziś taka uroczystość nie mogła by się odbyć. Wtedy nie było jeszcze obecnej parkowej zieleni i tzw. dotleniaczy i oczek wodnych, lecz dawna płyta placu z rezerwową pętlą tramwajową. Następne dni papież spędził na objeździe Polski, by wrócić na niedzielę 14 czerwca 1887 r. Przed główną mszą na placu Defilad odwiedził kościół św. Stanisława Kostki i grób księdza Jerzego Popiełuszki. W drodze z Żoliborza kolumna papieska wykonała niespodziewany zwrot, skręcając na Miodową. Papież chciał odwiedzić klasztor bazylianów. Zdarzenie to przypomina tablica pamiątkowa w przedsionku cerkwi. W programie tej podróży papieskiej było też spotkanie z ludźmi kultury w bazylice św. Krzyża w którym uczestniczyło wiele, jeszcze wtedy żyjących, autorytetów świata kultury, pisarze, aktorzy ludzie sceny, muzyki i filmu. 

Kolejna pielgrzymka odbyła się już w niepodległej Rzeczypospolitej. 

Tym razem na główne uroczystości wybrano tereny skarpy u podnóża Zamku Ujazdowskiego. Był to rok jubileuszu 200-lecia Konstytucji 3 Maja. Główne obchody odbyły się w Sali Balowej odbudowanego Zamku Królewskiego, po której uczestnicy przeszli do katedry św. Jana. Na ścianie katedry pamiątkowa tablica przypomina pierwszą wizytę papieża z 1979 roku. 

Osiem lat później miała miejsce ostatnia wizyta Jana Pawła II w Warszawie. Po raz drugi główne uroczystości odbyły się na placu, ale już pod zmienioną nazwą – Piłsudskiego. Zmieniono miejsce ustawienia ołtarza przed Teatrem Wielkim. Nie istniał wtedy budynek Metropolitan, który powstał kilka lat później. Z innych miejsc, które wówczas papież odwiedził był gmach Sejmu, w którym wygłosił okolicznościowe przemówienie. Poświęcił również pomnik Armii Krajowej, który krótko przed wizytą ukończono na placu przed zabudowaniami Sejmu. Kolejnym obiektem, który wówczas odwiedził to wspomniany już klasztor Urszulanek, którym dziękował za lata gościnnej troski w czasie pobytów w Warszawie. Odwiedził i poświęcił także nowo ukończony budynek Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Ważne miejsce z racji obchodzonej przed rokiem 80 rocznicy niepodległości była wizyta w Radzyminie, na grobach żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, oraz w katedrze praskiej. Papież modlił się także przy pomnikach Wywiezionych i Pomordowanych na Wschodzie, oraz przy pomniku na Umschlagplatz. 

Dodam jeszcze, że miejscem zakwaterowania papieża w czasie pielgrzymek w Warszawie była rezydencja prymasa Polski w pałacu arcybiskupim przy ulicy Miodowej, tylko podczas ostatniej rezydował w nuncjaturze apostolskiej. 

Te wszystkie kontakty i wizyty w Warszawie Karola Wojtyły, a następnie jako papieża Jana Pawła II upamiętniono na terenie miasta wieloma tablicami pamiątkowymi w miejscach odwiedzanych przez papieża, oraz pomnikiem przed kościołem Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim. Dawna ulica Juliana Marchlewskiego otrzymała nazwę alei Jana Pawła II 

Jan Paweł II Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. 

Franciszek Trynka 

18 maja 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 356812