MATECZKA - PIERWSZA EKSKOMUNIKOWANA KOBIETA

Starokatolicki Kościół Mariański dzisiaj obchodzi uroczystość urodzin „Mateczki” – założycielki Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów - Marii Franciszki Kozłowskiej. 

Feliksa Kozłowska urodziła się 27 maja 1862 roku w Wielicznej k/Węgrowa. Pochodziła z rodziny zubożałej, ale patriotycznej szlachty polskiej - ojciec jej Jakub zginął podczas powstania styczniowego w bitwie węgrowskiej 3 lutego 1863 roku. Jej wychowaniem zajęła się matka i dziadkowie. W 1872 roku przeprowadzają się do Warszawy, gdzie Feliksa uczęszcza do IV gimnazjum żeńskiego przy ulicy Miodowej. Po ukończeniu tej szkoły władała biegle językiem rosyjskim, angielskim i francuskim. Z zachowanych informacji wynika, że była kobietą o wielkiej urodzie, elokwentną, pobożną i miała, jak na status kobiety w tamtych czasach, bardzo dobre wykształcenie. Niejeden mężczyzna starał się o jej rękę, ale po trzech latach pracy jako nauczycielka domowa u gen. Urlicha w Cytadeli Warszawskiej, w wieku 20 lat wstąpiła do jednego ze zgromadzeń zakonnych ojca Honorata Koźmińskiego - do ukrytego, bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, zwanego pod nazwą „Przytulisko”, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Wilczej 7. 

Przyjęła imię Maria Franciszka. Po latach posługi w Warszawie, na polecenie ojca Koźmińskiego założyła w Płocku Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Klary, które później przekształciło się w Zgromadzenie Sióstr Mariawitek. 

Przełomem w jej życiu było objawienie, którego doznała w dniu 3 sierpnia 1893 roku: „W roku 93 dnia 2 sierpnia po wysłuchaniu Mszy Świętej i przyjęciu Komunii Świętej, nagle zostałam oderwana od zmysłów i stawiona przed Majestatem Bożym. Niepojęta światłość ogarnęła moją duszę i miałam ukazane ogólne zepsucie świata i ostateczne czasy - potem rozwolnienie obyczajów w duchowieństwie i grzechy, jakich się dopuszczają kapłani. - Widziałam sprawiedliwość Boską, wymierzoną na ukaranie świata i miłosierdzie dające ginącemu światu, jako ostatni ratunek, cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi(...)". 

Kolejne widzenia przekonały ją o potrzebie odnowy moralnej Kościoła. Efektem tych objawień jest powstanie Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, czyli tych, którzy naśladują życie Maryi. Założenie było oparte na pierwszej regule św. Franciszka z Asyżu i miało być początkiem moralnej odnowy kapłanów w Polsce. Działało w ukryciu i dopiero w 1903 roku „Mateczka” uznana została przez mariawitów świętą i rozpoczęła z kapłanami w Rzymie starania o legalizację zgromadzenia. 

Objawienia przez papieża Piusa X zostały uznane za halucynacje. W 1906 roku nie pozwolono zalegalizować zgromadzenia, co doprowadziło do wyodrębnienia się z kościoła katolickiego i powstania nowego kościoła Mariawitów. Siostra Maria Franciszka Kozłowska „Mateczka” została pierwszą w historii imiennie ekskomunikowaną kobietą, a płockiemu biskupowi nakazano przydzielić jej specjalnego spowiednika, aby ten „dołożył starania i wyleczył ją z halucynacji, na drogę prawdziwej pobożności zwrócił”. 

„Mateczka” aż do śmierci w 1921 roku miała duży wpływ na rozwój swojego zgromadzenia, a jej głównym współpracownikiem był Jan Kowalski – Święty Maria Michał Kowalski. Po jej śmierci obwołał się pierwszym Arcybiskupem Mariawickim i rozwinął kult „Mateczki”, którą uznał za żeńskie wcielenie Ducha Świętego. W 1929 roku abp Kowalski powołując się m.in. na to, że Matka Boska po śmierci Jezusa była pierwszą kapłanką i mistrzynią dla apostołów, wprowadził kapłaństwo kobiet wyświęcając 12 sióstr, a jego żona Izabela Wiłucka została biskupką z tytułem Arcykapłanki. Wierni z entuzjazmem przyjęli kapłanki, które cieszyły się początkowo ich wielkim poparciem. 

W 1935 roku w wyniku autorytatywnych rządów arcybiskupa nastąpił rozłam Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów na Starokatolicki Kościół Mariawicki i Katolicki Kościół Mariawicki, rozłam, który trwa do dziś. 

Starokatolicki Kościół Mariawicki w Warszawie przed wojną miał około 2000 wiernych w dwóch parafiach: na Powiślu przy ul. Szarej 8 oraz na Woli przy ul. Wolskiej 186. Po wojnie udało się z wyremontować i wybudować nowy kościół na warszawskiej Woli, pozostałości po zniszczonym w Powstaniu Warszawskim kościele na Powiślu rozebrano, a działkę przejęło państwo. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej Art. 33.1 zawiera odniesienie prawne do pokościelnego terenu: "Przyznaje się Kościołowi prawo nieodpłatnego użytkowania wieczystego działki gruntu położonego w Warszawie przy ul. Szarej 8, oznaczonej hip. nr N-6062."

Ciało Feliksy Kozłowskiej „Mateczki” spoczęło w podziemiach Katedry Mariawitów w Płocku. Dorota Wójcik 27 maja 2020

27 maja 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 638521