CZTERY NOWE POMNIKI PORZYRODY

Dziś uchwałami Rady Miasta, Warszawa wzbogaciła się o cztery nowe pomniki przyrody. Pierwsze dwa: kasztanowiec biały i jesion wyniosły rosną przy ulicy Wiktorskiej 78. Kolejny — lipa szerokolistna rośnie przy ulicy Wirażowej 126, z czwartym zaś — dębem szypułkowym możemy się bliżej zapoznać, spacerując Aleją Wilanowską. 

Jak podkreślali wnioskodawcy w uzasadnieniach do wniosków skierowanych do Rady Miasta i Biura Ochrony Środowiska, wszystkie drzewa mają dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową w skali całego miasta, charakteryzują się bardzo dobrym zdrowiem i spełniają kryteria uznawania tworów przyrody ożywionej za pomniki przyrody. Chodzi tu m.in.o takie cechy morfologiczne jak: np. obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, lub występowania w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach. Pod uwagę brane są również walory historyczne. I tak np. włochowska lipa przy ulicy Wirażowej 126 pamięta czasy, kiedy w miejscu tętniącej życiem dzielnicy, była mała wioska Zbarż. 

Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała nakłada na miasto określone zobowiązania, do których należy m.in. monitorowanie i utrzymywanie drzew w dobrym stanie. 

Pierwsze trzy uchwały przeszły jednogłośnie. Przy jednym z drzew, tym z ul. Wirażowej, podniesione były kontrowersje, spowodowane tym, że nie uzyskana została zgoda właściciela, na której znajduje się pomnikowe drzewo. Problem polega na tym, że w przypadku, gdy drzewo znajduje się na czyimś terenie i właściciel działki nie będzie mógł dowolnie dysponować swoją ziemią. Złożony został przez radnego PiS wniosek o odesłanie do wnioskodawcy w celu zbadania warunków oraz ewentualnych odszkodowań jaki potencjalnie może ponieść miasto. Radny uznał, że własność prywatna jest wyżej postawiona niż uratowanie zabytku - dobra wspólnego. Po uzupenieniach za strony wnioskującej oraz dyskusji wniosek został odrzucony. W głosowaniu ostatecznie 38 głosów było za przyjęciem uchwały, 18 radnych głosowało przeciw, a 4 się wstrzymało. 

Tak do katalogu pomników przyrody wpisane zostały cztery dorodne i wiekowe drzewa.

Magdalena Kuc

14 maja 2020 roku
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 354767