FALENICKA SOSNA ZOSTANIE DRZEWEM ROKU?

Konkurs organizowany rokrocznie przez klub Gaja na drzewo roku trwa. Jednym z 16 finalistów tegorocznej edycji jest Falenicka Krzywa Sosna, która wita wjeżdżających do Warszawy od południowego wschodu. Niezwykłe drzewo rośnie przy drodze, w pasie zieleni usytuowanym między ulicą Patriotów a torami kolejowymi. Jego gałęzie zwieszają się nad jezdnią tworząc rodzaj naturalnej bramy do miasta. Jest symbolem i wizytówką Wawra oraz osiedla Falenica, na terenie którego spokojnie sobie rośnie, ciesząc oczy okolicznych mieszkańców. 

Nie raz i nie dwa nad Krzywą Falenicką Sosną zbierały się czarne chmury. Ostatnim razem w 2018 roku, kiedy to kolejarze zamierzali sosnę wyciąć, ponieważ stoi za blisko torów i będzie przeszkadzać w modernizacji linii Warszawa - Otwock. W miejscu sosny miał powstać chodnik, a obok niego wyjście z przejścia podziemnego. Wtedy udało się sosnę uratować. Okazało się bowiem, że sosna rośnie o metr dalej niż wymagają tego kolejarskie przepisy. Głos w sprawie zajęła ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, na ręce której aktywiści z Razem dla Wawra, oraz mieszkańcy , nie tylko Wawra, ale także Józefowa i Otwocka, złożyli petycję o ratowanie falenickiego drzewa. 

- Według pomiarów odległość sosny od osi zewnętrznej torów wynosi 16 m, nie ma więc żadnego powodu, by wycinać to drzewo przy obecnej modernizacji - napisała prezydent na Twitterze, obiecując jednocześnie, że rozpocznie procedurę wpisania sosny do rejestru pomników przyrody. Procedury trwają od 2018 roku. Sosna uzyskała pozytywną opinię z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz z Zarządu Zieleni. Pod koniec 2019 roku Rada Osiedla Falenica zgłosiła sosnę do konkursu na drzewo 2020 roku organizowanego przez Klub Gaja, który „szuka drzewa najbardziej kochanego , drzewa z opowieścią, drzewa, które budzi wyobraźnię i jednoczy ludzi”. Jeśli sosna wygra będzie reprezentować Polskę podczas międzynarodowego konkursu na Europejskie Drzewo Roku 2020 i być może ten fakt zmobilizuje władze miasta do zakończenia rozpoczętych tak dawno procedur. Na sosnę można głosować na stronach klubu Gai. 

Klub Gaja jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w naszym kraju. Został założony w 1988 roku przez Jacka Bożka. Jednoczy aktywistów działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ich misją jest „ochrona naszej planety Ziemi - Gai oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń”. 

Konkurs na drzewo roku organizowany jest nieprzerwanie od 2010 roku.

Magdalena Kuc 

15 czerwca 2020 roku
Fot. Jerzy Witold Sztajerwald
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 354677