NOWY REKTOR UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma nowego rektora. Został nim ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów: ks. prof. Ryszard Czekalski i ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. 

W dniu 4 czerwca 2020 roku większością głosów wygrał ks. prof. Ryszard Czekalski, który związany jest z uczelnią od połowy lat 80. ubiegłego wieku, jeszcze jako student Akademii Teologii Katolickiej, późniejszego UKSW. Swoją karierę naukową na uniwersytecie rozpoczął jako adiunkt, a następnie, po habilitacji, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2015 roku. Zajmował stanowiska kierownika Katedry Katechetyki Materialnej, Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy. Pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego i do momentu wyboru był prorektorem UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

W swoim programie wyborczym pisał o koniecznych zmianach w działalności uniwersytetu i zapowiadał m.in. o wprowadzeniu nagród za najlepsze prace dyplomowe i naukowe, podjęcie starań o akredytacje międzynarodowe kierunków studiów, większe otwarcie się na nauczanie zdalne i e-learning oraz utworzenie specjalnej oferty dydaktycznej dla absolwentów UKSW. 

Zainteresowania badawcze nowego rektora skupiają się głównie wokół katechezy oraz komunikacji wiary. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym kilkunastu książek. Publikował w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. 

Dorota Wójcik

17 czerwca 2020 roku  
Fot. UKSW
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352835