WERYFIKACJA WNISKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Ratusz zweryfikował i pozytywnie ocenił 1460 z 2433 projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2021. 

Weryfikacja projektów odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na tzw. ocenie formalnej, podczas której urzędnicy skupiają się na samej dokumentacji, sprawdzają, czy została ona poprawnie wypełniona i złożona, oraz czy zawiera tzw. listę osób, które poparły dany projekt. Etap drugi jest bardziej skomplikowany, a przez to dłuższy i polega na merytorycznej ocenie projektu. Chodzi tutaj m.in. o jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzenie, czy dany projekt będzie mógł zostać na danym terenie zrealizowany. 

Podczas tego etapu 713 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 70 z nich zostało wycofanych przez samych autorów. 

Zweryfikowane projekty, których liczba ma szansę wzrosnąć, ze względu na możliwość odwołania się od negatywnej decyzji Ratusza, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców miasta.  

Wśród pozytywnie ocenionych projektów nadesłanych do tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego są np. takie jak: Nowe drzewa na Marszałkowskiej, czy Zielone Podwórka dla Pragi. 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje tegorocznych projektów to niebagatelna kwota 83 111 363 zł. 

Magdalena Kuc

25 czerwca 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 352805