CO TRZECI SPOŚRÓD NAS BYŁ ŻYDEM...

„Co trzeci spośród nas” to tytuł nowej wystawy na placu Grzybowskim poświęconej Żydom z warszawskiego getta. 

20 białych plansz w kształcie prostopadłościanów ustawionych w szeregu, za pomocą archiwalnych zdjęć oraz krótkich tekstów opisuje życie codzienne Żydów uwięzionych na terenie — mówiąc nomenklaturą okupanta — żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Wystawa opisuje historię getta od momentu jego powstania w listopadzie 1940 roku, aż do jego zagłady podczas powstania w 1943 roku. 

Każdej z plansz przyporządkowane zostało konkretne wydarzenie. I tak np. plansza zatytułowana „Izolacja” opisuje kulisy powstania getta oraz motywy, jakimi kierowali się Niemcy, tworząc na terenie miasta zamkniętą, otoczoną wysokim murem i pilnie strzeżoną dzielnicę, na której terenie mieli mieszkać wyłącznie Żydzi, a której opuszczenie groziło śmiercią. Plansze: „Przeludnienie” i „Wszystko na sprzedaż” opisują tragiczne warunki mieszkaniowe, z jakimi borykali się Żydzi oraz sposoby zarobkowania, jakich się imali, po to, by związać przysłowiowy koniec z końcem, co bardzo często się nie udawało. W getcie kwitł czarny rynek, a ceny żywności, kilkukrotnie wyższe od tych po aryjskiej stronie, pochłaniały cały domowy budżet. Wiele rodzin, by przeżyć, wyprzedawało za bezcen cały swój majątek. 

Jedna z plansz została zadedykowana dzieciom, które bardzo często pozbawione opieki wegetowały na ulicach, żebrząc i umierając z głodu na oczach przechodniów. 

Plansze „Na Umschlagplatz” oraz „Ostatni Etap” opisują kulisy Wielkiej Akcji Przesiedleńczej, którą Niemcy zorganizowali latem 1942 roku, wywożąc do Treblinki 75% mieszkańców getta. 

Organizatorem wystawy „Co trzeci spośród nas” jest znajdujące się w organizacji Muzeum Warszawskiego Getta. Wystawę można oglądać do 30 listopada 2020 roku. 

Magdalena Kuc 

31 lipca 2020 roku 
Fot. Magdalena Kuc
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 609325