POWSTANIE WARSZAWSKIE DZIEŃ PO DNIU

11 SIERPNIA 1944

Nocą z 9 na 10 sierpnia nad Śródmieściem i Mokotowem pojawiają się brytyjskie samoloty. Dokonują udanych zrzutów broni i amunicji. Pierwszy zrzut broni dociera też do oddziałów z Kampinosu. 

W Śródmieściu Północnym gmachy Wodociągów i Kanalizacji na pl. Starynkiewicza, znajdują się wciąż w rękach żołnierzy z batalionów „Gurt” i „Chrobry II”. Wśród walczących obecny jest rtm. Witold Pilecki, walczący początkowo jako zwykły żołnierz. Wzmaga się nacisk oddziałów RONA atakujących od strony Ochoty. 

Niemcy ponawiają ataki na Bracką przy Alejach Jerozolimskich w celu oczyszczenia przez nich arterii przelotowej wschód – zachód. Powstańcy z batalionu Korpusu Bezpieczeństwa „Sokół” wspierani przez batalion „Bełt” stawiają Niemcom skuteczny opór. 

Na Woli, Zgrupowanie "Chrobry II" utrzymuje w swoich rękach zabudowania browary Haberbuscha miedzy Grzybowską a Krochmalną. 

Mimo naporu nieprzyjaciela, powstańcy utrzymują placówki przy ulicy Okopowej w rejonie cmentarzy oraz na Stawkach. Obronę powstańców wspierają ogniem swych dział zdobyczne niemieckie Pantery wchodzące w skład plutonu pancernego batalionu „Zośka”. 

Na Powiślu oddziały powstańcze grupy "Krybar" odzyskały placówki na Karowej. Od strony ul. Kopernika obsadzają spalony plac Staszica. Umacniają swe pozycje. Artyleria niemiecka systematycznie ostrzeliwuje elektrownię zaopatrującą miasto w prąd. 

Na Ochocie oddziały RONA prowadzą dalszą brutalną pacyfikację dzielnicy. Reduta „Wawelska” nadal odpiera ataki wroga. Wieczorem, po dwóch dniach kopania, obrońcy reduty mają gotowe przejście do kanałów. 

Po południu samoloty niemieckie rozrzucają nad Warszawą ulotki wzywające ludność stolicy do opuszczenia miasta. 

Zarządzenie Okręgowego Delegata Rządu RP na m.st. Warszawę Marcelego Porowskiego „Sowy” zabraniająca wyszynku i sprzedaż napojów alkoholowych.

Radio brytyjskie nadaje kilkakrotnie w języku niemieckim i kilku innych ostrzeżenie, w którym stwierdza się, że wszystkie osoby wojskowe i cywilne, nakazujące lub wykonujące wobec polskich żołnierzy i ludności cywilnej czyny zbrodnicze, niezgodne z prawem międzynarodowym, będą surowo ukarane przez sprzymierzonych. 

Ostatecznie oddziały RONA wspierane przez pododdziały niemieckie opanowują Ochotę i zajmują południową stronę Alei Jerozolimskich, zbliżając się do pl. Starynkiewicza. 

W trakcie ostrzału i bombardowania Śródmieścia w rejonie placu Napoleona, dzisiejszego placu Powstańców Warszawy, zostaje zniszczona radiostacja "Burza” pracująca w budynku Poczty Głównej. 

W rejonach miasta będących w rękach powstańczych, a jeszcze nie atakowanych przez Niemców, w miarę możliwości normalizuje się życie. Wprowadzane są regulację uporządkowujące życie mieszkańców i działania wojsk powstańczych. 

Tego dnia, pułkownik Antoni Chruściel wydaje rozkaz o ujednoliceniu „ Oznak zewnętrznych i umundurowania żołnierzy Armii Krajowej – wytyczne tymczasowe”, gdzie między innymi wprowadzony jest nakaz noszenia biało-czerwonych opasek z dużymi literami WP (Wojsko Polskie) na prawym ramieniu. Miało to uniknąć sytuacji, kiedy to Niemcy podszywali się pod powstańców po to, by przenikać linie frontu i wywoływać zamieszanie na jego tyłach. 

W dzienniku PPS "Warszawianka" ogłoszono odezwę Żydowskiej Organizacji Bojowej apelującej o udział wszystkich Żydów w oddziałach powstańczych. 

Tego dnia, Wojskowy Sąd Specjalny wydaje pierwszy wyrok śmierci na żołnierza AK "za rabunek z palących się domów przy ul. Królewskiej 27 i 29".
Karol Karasiewicz 

3 sieprnia 2020 roku
Fot. MaSzt
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 608756