POWSTANIE WARSZAWSKIE DZIEŃ PO DNIU

8 WRZEŚNIA 1944

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 września między dowództwem niemieckim a delegacją Polskiego Czerwonego Krzyża, upoważnioną przez cywilne władze powstańcze, następuje zawieszenie ognia w godzinach między godziną 12.00 a 14.00, w celu ewakuacji ludności cywilnej. Informacja o zawieszeniu broni została rozpowszechniona poprzez ulotki oraz obwieszczenia rozwieszane na murach miasta. W tych godzinach Warszawę opuszcza około 6.000 osób, prawie wyłącznie kobiety z dziećmi. Są kierowani do obozu przejściowego Dulag 121, znajdującego się na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie. 
Od rana Niemcy atakują pozycje powstańcze w Śródmieściu Północnym. 

Po godzinie 14.00, po zakończeniu zawieszenia ognia, Niemcy przeprowadzają silny atak na pozycje powstańcze po zachodniej stronie Nowego Światu i południowej ulicy Królewskiej. Pod naciskiem przeważających sił nieprzyjaciela, powstańcy opuszczają gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kościół Świętego Krzyża oraz Komendę Policji na Krakowskim Przedmieściu. Niemcy obsadzają rejon od ulicy Świętokrzyskiej do kościoła św. Krzyża. Opanowują prawie całą ulicę Warecką. Docierają już w bezpośrednie sąsiedztwo Poczty Głównej przy placu Napoleona. 

W rejonie Królewskiej, zgrupowanie majora Włodzimierza Zawadzkiego „Bartkiewicza” utrzymuje swoje pozycje, odrzucając Niemców za ulice Królewską i do Ogrodu Saskiego. 

Oddziały batalionu „Chrobry II”, tworzące „Twardy Front” w rejonie ulic Towarowej, Ciepłej i Srebrnej, stawiają nieustępliwy opór. Oddział porucznika Bryma „Zdunina” broni Dworca Pocztowego. Zabudowania browaru Haberbuscha przechodzą z rąk do rąk. Broni się tu oddział kapitana Stykowskiego „Hala”. Magazyny browaru Haberbuscha przy ulicy Ceglanej mają ogromne znaczenie dla powstańczej Warszawy. Z racji zmagazynowanego tu zboża pełnią rolę spichlerza głodującej, walczącej stolicy. Pozostaną w rękach powstańczych do końca walk w mieście. 

Niemcy dużymi siłami prowadzą zmasowane ataki na pozycje powstańcze w Alejach Jerozolimskich. Chcą uzyskać połączenie wschód-zachód przez most Poniatowskiego oraz rozbić Śródmieścię na dwa izolowane od siebie ośrodki walki. Atakują powstańcze pozycje „goliatami”, mini czołgami, nośnikami materiałów wybuchowych, zdalnie sterowanymi. Bez większych efektów. Udaje im się ponownie zająć narożny dom z restauracją "Café Club". Barykada i przejście przez Aleje pozostają w polskich rękach. Trwa intensywne bombardowanie Śródmieścia południowego, ostrzeliwujące głównie rejon ulic Wspólna, Hoża, Krucza, zamieniając kamienice w gruzy, pod którymi nierzadko ginie zasypana ludność cywilna, ranni i sami powstańcy. 

Tego dnia, na mocy rozkazu Dowódcy AK zostaje utworzona Legia Oficerska. 

Po trwającej dwie doby przeprawie przez Wisłę, do Puszczy Kampinoskiej przeszedł oddział dowodzony przez por. Bolesława Szymkiewicza „Znicza”, liczący około 200 żołnierzy. Są to w większości żołnierze I Rejonu „Marianowo” Obwodu „Obroża” (Legionowo). Oddział „Znicza” będzie odtąd zwany batalionem legionowskim.

Karol Karasiewicz 

8 września 2020 roku
Fot. MaSzt
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 356861