POWSTANIE WARSZAWSKIE DZIEŃ PO DNIU

ZAKOŃCZENIE POWSTANIA

Zgodnie z umową kapitulacyjną oddziały powstańcze zdają amunicję w wyznaczonych miejscach. 21. i 72. Pułki Piechoty AK składają na rogu Wspólnej i Marszałkowskiej. 36. Pułk Piechoty na Placu Napoleona, 5. Pułk Piechoty na Placu Grzybowskim. 

Tego dnia do niewoli wychodzą pierwsze oddziały powstańcze. Jako pierwsze opuszczają Warszawę o godzinie 9 oddziały 21. Pułku Piechoty pod dowództwem podpułkownika Stanisława Kamińskiego „Daniela”. Pułk złożony jest głównie z oddziałów ze Śródmieścia Południowego. Wychodzą ulicą Śniadeckich, 6 Sierpnia, następnie ulicami Suchą i Filtrową. 

Nadana zostaje ostatnia audycja powstańczego Polskiego Radia i radiostacji „Błyskawica”. Audycja trwa około 10 minut. Przed jej mikrofonem zasiada tego dnia szef techniczny, Jan Georgica „Grzegorzewicz”. Wspomina warunki pracy i podaje parametry techniczne radiostacji. O godzinie 19.30 nadaje na pożegnanie „Warszawiankę”, po czym młotem niszczy nadajnik. 

Ukazują się tego dnia ostatnie numery "Dziennika Radiowego", "Robotnika", "Wiadomości Powstańczych" i numer 102 „Biuletynu Informacyjnego”. 

Dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” podpisuje ostatnią depeszę do władz RP w Londynie, nadaną następnego dnia rano. 

W Londynie prezydent RP, Władysław Raczkiewicz, wydaje rozkaz nr 2 do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie o upadku powstania w Warszawie. Ponadto Rada Ministrów Rządu RP w Londynie podjęła uchwałę o dwutygodniowej żałobie narodowej, która rozpoczęła się tego samego dnia. 

Propaganda rządu lubelskiego, podległego Stalinowi, nazywa rozmowy i układ kończący powstanie w Warszawie „Bachkanaliami”.

Karol Karasiewicz 

4 października 2020 roku
Fot. MaSzt
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 356667