WSPOMNIENIE KS. TADEUSZA WOJDATA

Wspominamy zmarłego ks. Tadeusza Wojdata, organizatora i budowniczego pierwszego kościoła i wieloletni proboszcz największej parafii na Ursynowie. 

Pochodził z wioski Jastrzębia pod Radomiem. W 1965 roku ukończył warszawskie seminarium duchowne, wyświęcony został przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po kilku latach pracy jako wikariusz w różnych parafiach, mianowano go proboszczem parafii św. Zofii Barat na Grabowie (dzisiejszy Zielony Ursynów). 

Jego początek pracy jako proboszcza zbiegł się w czasie z decyzją o budowie Ursynowa. Mieszkańców nowopowstających osiedli w tym czasie przydzielano do okolicznych parafii. Duża część nowego Ursynowa miała wtedy swoją parafię na Grabowie. Kilka lat trwały dyskusje z władzami, zanim oficjalnie wydano zgodę na budowę pierwszego kościoła na Ursynowie. Zgodę na budowę wydano w 1980 roku, cztery lata od wystąpienia o lokalizację. Wtedy to prymas Wyszyński powierzył księdzu Wojdatowi misję budowy i stworzenia pierwszej ursynowskiej parafii. 

Kamień węgielny wmurowano w listopadzie 1982 roku, a parafia powstała oficjalnie w grudniu 1984 roku. Poświęcenia kościoła w stanie surowym dokonał prymas Glemp w maju 1989 roku. 

Ksiądz Tadeusz Wojdat kierował parafią do 2012 roku. W pamięci wiernych zapamiętany zostanie jako człowiek niezwykłej życzliwości, o wielkim talencie organizacyjnym. Budowa tak dużego kościoła w warunkach stanu wojennego i zaraz po nim, była wielkim wyzwaniem. O projekt kościoła ks. Wojdat zwrócił się do architekta Marka Budzyńskiego, twórcy mieszkaniowego Ursynowa. 

Od samego początku istnienia parafii ks. Wojdat udowodnił, że rolą parafii jest nie tylko praca duszpasterska. W stanie wojennym parafia zajmowała się dystrybucją pomocy humanitarnej, jaka w tym czasie docierała z zagranicy. Dziś dzieło to kontynuuje parafialny Caritas. Kolejną dziedziną zainteresowań proboszcza Wojdata była praca edukacyjna, m.in. organizacja liceum przy parafii. 

Wiele do zawdzięczenia proboszczowi mają ursynowianie w dziedzinie kultury. Przez ponad dwadzieścia lat, przy braku innych możliwości na Ursynowie, sala dolnego kościoła służyła za salę koncertową. Raz w miesiącu, przy współpracy z urzędem dzielnicy, odbywały się w niej koncerty. Lista wykonawców z najwyższej półki jest długa. Występowali artyści opery, operetki, orkiestry, zespoły młodzieżowe, ze wszystkich gatunków muzyki. Święta, tak Wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia zawsze obfitowały w stosowne wydarzenia muzyczne. Nowe możliwości i poszerzenie o koncerty organowe, zaistniały po zainstalowaniu wysokiej klasy organów. 

Szczególną uwagę ks. Wojdat przywiązywał do okolicznościowych koncertów patriotycznych z okazji świąt narodowych. W dolnym kościele powstała specjalna kaplica pamięci narodowej, gdzie sprowadzono kilkadziesiąt specjalnych urn z ziemią z najważniejszych miejsc bitewnych polskich żołnierzy. Parafia posiada też specjalną wieżę, w której zorganizowano galerię. Artyści plastycy mają możliwość wystawiania tu swoich prac. 

Ksiądz prałat Tadeusz Wojdat na trwałe wpisał się w historię Ursynowa. W maju obchodził 55-lecie pracy kapłańskiej. Zasługuje na życzliwe wspomnienie wszystkich mieszkańców Ursynowa, niezależnie od tego, czy są wierzącymi, czy nie. 

Franciszek Trynka 

3 września 2020 roku
Fot.  Franciszek Trynka
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 638502