Z ARCHIWUM KURJERA...

19 PAŹDZIERNIKA 1849 ROKU

Niemałego zagraniczni gazeciarze narobili hałasu, gdy na tegorocznej wystawie w Paryżu, zjawiła się edycja bajek Lafontena, mieszcząca się w łupinie orzecha włoskiego, (oczem w tych dniach donieśliśmy); tymczasem nasza Wystawa fantów do loterji na korzyść Sierot i Sal ochron Warsz: T.U., puszcza na los szczęścia Lilliputyczny kalendarzyk na r. 1837 w ozdobnej o- prawie i futerale, trzymających razem 3/j cala szerokości, a cal wysokości. Kalendarz ten dedykowany Królowej Adelajdzie, wdowie po Królu angielskim Wilhelmie IV, obejmuje nietylko wszystkie dni roku, zmiany xiężycowe, obliczenie wschodu słonecznego, święta, pamiątki historyczne it. d., ale nadto portrety Królowej, Lady Sommerville, v. Raumera, Pana Colleridge, Göthego, Coopera, Pani Malibran, a nareście Rondo z opery Balfego pod tyt: Dziewica z Artois, z akompanjamenfem na fortepjan. Któż potem nie przyzna że i za paznogciem może być rozum. Wszakże wygranej tej, pomimo nadzwyczaj wyraźnego druku, winszujemy tylko mającemu dobre oczy, bo każdego innego niewybawi z kłopotu, chyba Pan Jakób Pik, Optyk m. Warszawy, uzbrajając go w energiczne okulary. Ciągnienie fantów jak słychać ma wkrótce nastąpić. Jutro przy Wystawie fantów, będzie miała Dyżur, Opiekunka, W. Ignacja Mysłakowska. Ponieważ Dyżur ten będzie już ostatnim, radziemy przeto łaskawym dobroczyńcom, aby pospieszali z ofiarami, aby potem niepowtórzono nam: już klamka zapadła. 

DONIESIENIA 

Któby miał do zbycia około 70 sążni kubicz: KAMIENI brukowych, od 7 do 9 coli śrenio-grubychi, z dostawą do M. W arszawy; zechce zgłosić się do Biura zawiadującego V. Oddziałem XII Okręgu Kommunikacji, w Magistr: M. Warszawy. 

Upraszam Wgo JÓZEFA KOSZUCK1EG0, aby zgłosić się raczył do Hotelu Drezdeńskiego, do Rządcy tegoż Hotelu, u którego poweźmie wiadomość o własnym swoim korzystnym interesie .— Antoni Brochocki. 

Potrzebny NAUCZYCIEL , 5 mil od Warszawy, do domu Obywatelskiego, któryby Ucznia usposobił do klassy 4ej Szkoły Realnej. Wiadomość na Nowem Mieście Nr 315, na Im piętrze. 

Pierwszy transport KAWJORU świeżego Astrachańskiego małosolonego, nadszedł do składu głównego przy ulicy Senatorskiej, w domu d. Biskupów Krakowskich, obecnie Piotrowskich; z takowym Szan: Publiczności mam honor polecić się. — J. Kryłow 

KOCZ podróżny, na stojących resorach, z wszelkiemi pakunkami, w dobrym stanie będący, jest do sprzedania przy ulicy Brackiej pod Nr 158S i 9. Wiadomość u Stróża miejscowego. 

Dziś rano ciepła stopni 3. Wczoraj w południe 5. 
TEATR WIELKI. Jutro, B a le t......... 
Dziś WYSTAWA Fantów na Loterję.

wybór: Andrzej Papliński

17 października 2020 roku
.
Copyright ©2020 Warszawa Express, All Rights Reserved.
Przygotowanie strony: Sławomir Chodorski
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Liczba odwiedzin: 638440